Projekt systemowy „Od wykluczenia do usamodzielnienia” realizujemy od 2008r.   

  W pierwszym okresie realizacji działania były skierowane przede wszystkim do osób bezrobotnych, niepełnosprawnych i rodzin zagrożonych marginalizacją. W następnych latach rozszerzaliśmy grupy odbiorców. Od 2010r. wprowadziliśmy do projektu grupy młodzieży w ramach programów aktywności lokalnej, od 2012roku również w ramach kontraktów socjalnych

Korzystając z możliwości jakie dają środki unijne do pracy z klientem zaczęliśmy wprowadzać różnego rodzaju usługi. Asystent rodziny, asystent osoby niepełnosprawnej, animator. Od 2011 roku dodatkowo streetworker, coach osoby bezdomnej, usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo- wychowawczych oraz trener wsparcia sąsiedzkiego. Projekt rozwija się i ewaluuje na przestrzeni lat. Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych zadań i usług znajdują się w zakładkach.